RIKSKONFERENS

15-16 januari 2020, UPPLANDS VÄSBY

Välkommen till en personlig konferens om skolans viktiga kvalitetsarbete!

En konferens för alla som arbetar med kvalitetsfrågor i skolvärlden

Konferensen riktar sig till alla som arbetar med kvalitetsfrågor i skolvärlden, rektorer, skolchefer, lärare, fackliga, tjänstemän och politiker som arbetar med skolfrågor.

Efter den lyckade konferensen vi arrangerade i Skövde i början av det här året har vi fått ny inspiration att arrangera en ännu bättre konferens i januari 2020! Vi kommer göra flera förändringar för att ni som deltagare ska få ut så mycket av konferensen som möjligt, både rent kunskapsmässigt och för att fylla på energibanken.

Vi kommer inom kort uppdatera denna sida med information om kommande program!

Väl mött i Upplands Väsby i januari!

Med vänliga hälsningar
Projektgruppen Rikskonferens Bättre Skola 2020

 

 

 

Utvärdering efter förra konferensen

 

Helhetsintryck:

Vilja att rekommendera konferensen:

Några citat från konferensdeltagarna: 

 

”Det var ett bra och icke-stressigt upplägg – både lärorikt och inspirerande.”
 

”Viktigt utbyta tankar med andra som arbetar med samma frågor.”
 

”Tack för en riktigt bra och kvalitativ konferens!"
 

 

”Riktigt bra anordnat allting!”