RIKSKONFERENS

16-17 januari 2019, SKÖVDE

Välkommen till en personlig konferens om skolans viktiga kvalitetsarbete!

En konferens för alla som arbetar med kvalitetsfrågor i skolvärlden

Konferensen riktar sig till alla som arbetar med kvalitetsfrågor i skolvärlden, rektorer, skolchefer, lärare, fackliga, tjänstemän och politiker som arbetar med skolfrågor.

Efter den lyckade konferensen vi arrangerade i Eskilstuna i början av det här året har vi fått ny inspiration att arrangera en ännu bättre konferens i januari 2019! Vi har gjort flera förändringar för att ni som deltagare ska få ut så mycket av konferensen som möjligt, både rent kunskapsmässigt och för att fylla på energibanken.

Till konferensen kommer rektorerna från de båda skolor som får Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018. Fredrikshovs slotts skola är en grundskola i Stockholms innerstad. Nyköping Strand Utbildningscentrum har nationella gymnasieutbildningar för restaurang och livsmedel, hotell och turism. Kom och låt dig inspireras av hur de arbetar med kvalitetsarbetet på dessa skolor!

Några nyheter:

1. Vi lämnar större utrymme till egen reflektion och diskussion med andra konferensdeltagare, vilket många efterfrågat. Till vår hjälp har vi bjudit in moderator Anna Dyhre som kommer att leda våra diskussioner under och mellan seminarierna.

2. Skolverket gör en stor satsning på kvalitetsarbetet och har valt ut några av sina viktigaste kvalitetsområden till konferensen. Inledningsvis berättar generaldirektör Peter Fredriksson och undervisningsråd Maria Elmér om satsningen.

3. Vi har ju också många politiker på nya poster efter valet. Parallellseminarium G riktar sig därför särskilt till nämndpolitiker.

Väl mött i Skövde i januari!

Med vänliga hälsningar
Projektgruppen Rikskonferens Bättre Skola 2019

 

PS. Vi har också bokat Skövdes bästa coverband och magiker Oliver Hägglund till middagen på Science Park Skövde och Björn Ranelid håller tal, missa inte detta!

 Arkivet Oliver Hägglund

 

Utvärdering efter förra konferensen

 

Helhetsintryck:

Vilja att rekommendera konferensen:

Några citat från konferensdeltagarna: 

 

”Det var ett bra och icke-stressigt upplägg – både lärorikt och inspirerande.”
 

”Viktigt utbyta tankar med andra som arbetar med samma frågor.”
 

”Tack för en riktigt bra och kvalitativ konferens!"
 

 

”Riktigt bra anordnat allting!”