RIKSKONFERENS

15-16 januari 2020, UPPLANDS VÄSBY

Arrangörer

Rikskonferensen Bättre Skola är en årlig konferens om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola. Konferensen arrangeras av Nationella Samrådsgruppen för Kvalitetsutveckling i Skolan tillsammans med regionala partners. 2020 arrangeras konferensen med Upplands Väsby som värdkommun.

 

 

Industriarbetsgivarna

Ett servicebolag för 
Industri- och KemiGruppen, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, 
SveMin/GAF och SVEMEK med 2 000 medlemsföretag och 135 000 anställda.

Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund för lärare av alla kategorier, studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärarstuderande.

Lärarförbundet Skolledarna

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund och Sveriges största organisation för skolledare.

Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra cirka 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation med samtliga landets kommuner, landsting och regioner som medlemmar. Vi driver deras intressen och erbjuder dem stöd och service.

Skolverket

Förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och har till uppgift att styra, stödja, följa upp och utvärdera kommuners, förskolors och skolors arbete med att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Sobona

Sobona är en arbetsgivarorganisation för kommunala företag. Medlemmar är kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, samt bolag som ägs av redan nämnda medlemmar och en del privata utförare av viktig kommunal- eller landstingskommunal verksamhet.

Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevråds Centralorganisation är en rikstäckande organisation för elevråd och elevkårer som har funnits i nästan 75 år. Vårt mål är att skapa en mer givande skoltid för alla elever.

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund är det ledande fack- och yrkesförbundet för skolledare och ledande befattningshavare inom utbildningsområdet.

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun är 2020 års värd av Rikskonferensen Bättre Skola och välkomnar varmt alla aktiva inom skola till Scandic Infra City den 15-16 januari 2020.

Utbildningsdepartementet

På Utbildningsdepartementet jobbar ca 200 personer. De allra flesta är opolitiska tjänstemän och jobbar kvar även om regeringen eller en minister byts ut.