RIKSKONFERENS

17-18 januari 2018, ESKILSTUNA

Arrangörer

Rikskonferensen Bättre Skola är en årlig konferens om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola. Konferensen arrangeras av Nationella Samrådsgruppen för Kvalitetsutveckling i Skolan tillsammans med regionala partners. 2018 arrangeras konferensen med Eskiltuna som värdkommun.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, är sammankallande för grupperna.

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun är belägen i Södermanland. Eskilstuna är 2018 års värd av Rikskonferensen Bättre Skola och välkomnar varmt alla aktiva inom skola till Elite stadshotellet den 17-18 januari 2018.

Industriarbetsgivarna

Ett servicebolag för 
Industri- och KemiGruppen, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, 
SveMin/GAF och SVEMEK med 2 000 medlemsföretag och 135 000 anställda.

KFS

KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag. Våra 580 medlemsföretag med 30 000 anställda gör så att människors vardag fungerar. Vi tecknar konkurrenskraftiga branschanpassade kollektivavtal, ger stöd i arbetsgivarfrågor, samt tillhandahåller utbildningar, mötesplatser och nätverk. 

 

Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund för lärare av alla kategorier, studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärarstuderande.

Lärarförbundet Skolledarna

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund och Sveriges största organisation för skolledare.

Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra cirka 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Sveriges konkurrenskraft är i hög grad beroende av en systematisk och ständig förbättring av varor, tjänster och processer. SIQ arbetar branschöverskridande med att främja verksamhetsutveckling i alla delar av det svenska samhället.

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation med samtliga landets kommuner, landsting och regioner som medlemmar. Vi driver deras intressen och erbjuder dem stöd och service.

Skolverket

Förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och har till uppgift att styra, stödja, följa upp och utvärdera kommuners, förskolors och skolors arbete med att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevråds Centralorganisation är en rikstäckande organisation för elevråd och elevkårer som har funnits i nästan 75 år. Vårt mål är att skapa en mer givande skoltid för alla elever.

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund är det ledande fack- och yrkesförbundet för skolledare och ledande befattningshavare inom utbildningsområdet.

Utbildningsdepartementet

På Utbildningsdepartementet jobbar ca 200 personer. De allra flesta är opolitiska tjänstemän och jobbar kvar även om regeringen eller en minister byts ut. Departementschef är utbildningsminister Gustav Fridolin.