RIKSKONFERENS

16-17 januari 2019, SKÖVDE

Arrangörer

Rikskonferensen Bättre Skola är en årlig konferens om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola. Konferensen arrangeras av Nationella Samrådsgruppen för Kvalitetsutveckling i Skolan tillsammans med regionala partners. 2019 arrangeras konferensen med Skövde som värdkommun.

Projektgruppen Bättre Skola 2019

Projektgruppen för Bättre Skola 2019 består av fr. v. Karin Cars, kommunikationsansvarig och Maria Viidas, utbildningsansvarig på SIQ, Maria Elmér, undervisningsråd på Skolverket, Sofia Brunér, kvalitetsansvarig, Irene Weidenmo, verksamhetscontroller, sektor barn och utbildning och Anna Gustafsson, kommunikatör, Skövde kommun.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, är sammankallande.

Industriarbetsgivarna

Ett servicebolag för 
Industri- och KemiGruppen, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, 
SveMin/GAF och SVEMEK med 2 000 medlemsföretag och 135 000 anställda.

Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund för lärare av alla kategorier, studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärarstuderande.

Lärarförbundet Skolledarna

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund och Sveriges största organisation för skolledare.

Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra cirka 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Sveriges konkurrenskraft är i hög grad beroende av en systematisk och ständig förbättring av varor, tjänster och processer. SIQ arbetar branschöverskridande med att främja verksamhetsutveckling i alla delar av det svenska samhället.

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation med samtliga landets kommuner, landsting och regioner som medlemmar. Vi driver deras intressen och erbjuder dem stöd och service.

Skolverket

Förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och har till uppgift att styra, stödja, följa upp och utvärdera kommuners, förskolors och skolors arbete med att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Skövde kommun

Skövde kommun är 2019 års värd av Rikskonferensen Bättre Skola och välkomnar varmt alla aktiva inom skola till Skövde Kulturhus den 16-17 januari 2019.

Sobona

Sobona är en arbetsgivarorganisation för kommunala företag. Våra medlemmar är kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, men även bolag som ägs av de redan nämnda medlemmar, samt en del privata utförare av viktig kommunal- eller landstingskommunal verksamhet som har lämnats över.

 

Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevråds Centralorganisation är en rikstäckande organisation för elevråd och elevkårer som har funnits i nästan 75 år. Vårt mål är att skapa en mer givande skoltid för alla elever.

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund är det ledande fack- och yrkesförbundet för skolledare och ledande befattningshavare inom utbildningsområdet.

Utbildningsdepartementet

På Utbildningsdepartementet jobbar ca 200 personer. De allra flesta är opolitiska tjänstemän och jobbar kvar även om regeringen eller en minister byts ut. Departementschef är utbildningsminister Gustav Fridolin.