RIKSKONFERENS

15-16 januari 2020, UPPLANDS VÄSBY

Kontakt

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling och Skolverket arbetar tillsammans för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor. Det sker genom att utmärkelsen, dels lyfter fram goda förebilder vad gäller systematiskt kvalitetsarbete, dels ger de deltagande verksamheterna underlag för sitt utvecklingsarbete.

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling
Drakegatan 6
412 50 Göteborg


Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta SIQ på telefonnummer 031-723 17 00 eller maila till siq@siq.se eller direkt till projektledare Katarina Barter, 070-985 04 88, e-post katarina.barter@siq.se

Välkommen till årets konferens om kvalitet i skolan!