Två dagars konferensprogram om hållbarhet i skolan

Välkommen till en personlig konferens om skolans viktiga kvalitetsarbete! En konferens för alla som arbetar med kvalitetsfrågor i skolvärlden. Temat för årets konferens är hållbarhet.
Moderator: Petra Brask.

TVÅ DAGARS KONFERENS OM HÅLLBARHET I SKOLAN

Välkommen till en personlig konferens om skolans viktiga kvalitetsarbete! En konferens för alla som arbetar med kvalitetsfrågor i skolvärlden. Temat för årets konferens är hållbarhet.
Moderator: Petra Brask.

Dag 1
Onsdag 15 januari 2020

DAG 1
ONSDAG 15 JANUARI 2020

Från klockan 09.00 – Registrering och kaffe

Moderator: Petra Brask

Petra Brask är utbildare och föreläsare inom ämnet effektivitet, författare och expert inom tidseffektivisering. Hon brinner för att hjälpa unga och kom i början av året ut med en bok Koll på tiden? som riktar sig till ungdomar och ger tips för skola, fritid, vänner och sömn.

Petra Brask är även känd från Tidsjakten på SVT där hon var programledare tillsammans med Jonas Leksell under hösten 2014. Med värme, klokskap och koll på tiden kommer hon vägleda oss effektivt genom Rikskonferensen Bättre Skola.

Foto Petra Brask

10.00 – Inledning

Varmt välkommen till Upplands Väsby och årets upplaga av Bättre Skola. Vi ser fram emot inspirerande och lärorika dagar med det viktiga kvalitetsarbetet i fokus. Din medverkan och ditt engagemang är avgörande för en lyckad konferens. Väl mött!

Foto Oskar Weinmar

Oskar Weinmar, kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Foto Astrid Täfvander

Astrid Täfvander, utbildningschef, Upplands Väsby kommun

Foto Mats Deleryd

Mats Deleryd, VD, SIQ

10.20 – En likvärdig och hållbar skola

Skolverkets uppdrag är att främja en stärkt likvärdighet mellan skolor och förskolor och bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Utmaningarna är många, men det finns oändliga möjligheter. Regeringen satsar nu miljarder på ett likvärdighetsbidrag. Vad ska bidraget användas till? Vad säger vetenskap och beprövad erfarenhet om vad och hur vi ska arbeta för en likvärdig skola?

Peter Fredriksson

Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket

11.15 – Ceremoni och årets mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära av. 2019 års utmärkelse tilldelas Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun och Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet vid Virginska gymnasiet i Örebro för deras starka kvalitetskultur och systematiska förbättringsarbete. Nya Rydsskolan i Linköping tilldelas ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling.

Prisutdelare: Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket

Läs mer om årets utmärkelsemottagare

12.00 – Lunch

13.00 – Makerspace och utforskande digital kreativitet för lärande

På Makerspace utvecklar skolledare, lärare, pedagoger och elever tillsammans digitala verktyg som stödjer lärandeprocessen. Du får ta del av metoder och exempel för att jobba med digital kompetens och programmering som koncept. Makerpedagogerna berättar hur digitalisering implementeras genom utforskande kreativitet och fantasi i samtliga skolformer.

Väsby Makerspace är arenan för skolans alla digitaliseringsfrågor – från strategier till konkreta tips. Makerspace i skolan skapar förutsättningar för att utveckla och sprida beprövad erfarenhet inom området makerkultur, programmering och skapande med IT som material mellan lärare, skolor och skolhuvudmän, vilket över tid har för avsikt att förbättra den pedagogiska verksamheten generellt samt ge input till framtida läroplansutveckling.

Foto Helene Zeland Bodin

Helene Zeland Bodin, processledare, Upplands Väsby kommun

Foto Magnus Kortell

Magnus Kortell, förvaltningsledare IT, Upplands Väsby kommun

Foto Henrik Angetun

Henrik Angetun, makerpedagog, Upplands Väsby kommun

14.00 – Parallella seminarier A-D, välj vilket du vill gå på

Stefan ErikssonVarför, vad och hur skulle du kunna få en Bättre Skola? Kort om modellen, samt exempel från framgångsrika skolor, hur har de gjort, vad har de lärt sig, vad är dagens och framtida utmaningar? Här tas även elevens syn på skolan idag och i framtiden upp!

Läs mer om SIQ Managementmodell och ladda ner den kostnadsfritt

Talare: Anders Fundin, forskningsledare, SIQ och Stefan Eriksson, Värdeskaparna

Peter FredrikssonSkolverket erbjuder en skolchefsutbildning och arena för skolchefer att mötas och utbyta erfarenheter om ansvaret som skolchef. Den bearbetar och speglar det ansvar som skollagen tillskriver skolchefen bland annat funktionen, uppdraget, systematiskt kvalitetsarbete och hur organisera för en bättre skola. Här kan du lära mer om utbildningen och om skolchefens roll och ansvar.

Talare: Maria Elmér, undervisningsråd och Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket

Astrid Täfvander

Foto Henrik MalmströmFoto GabriellaHur kan fristående och kommunala huvudmän samverka för långsiktig skolutveckling? Varför har Väsby lyckats? Ta del av resan hur utbildningsverksamheten med privata utförare utvecklats samt om satsningen ”Väsby Lyfter”, en hållbar skolutveckling i kommunal verksamhet. Lär hur man kan involvera alla medarbetare, organisera verksamheten tillsammans samt skapa delaktighet och motivation för en lyckad skolutveckling.

Talare: 

 • Astrid Täfvander, utbildningschef 
 • Henrik Malmström, biträdande utbildningschef 
 • Gabriella Brundin, utvecklingschef
 • Elisabeth Kvanman, vice vd Måbra Förskolor AB (ej på bild)
 • Marika Wadholm, rektor Vikskolan i Vittrakoncernen (ej på bild)

Foto ÅsaFoto Jesper RehnNy teknik slår igenom och fler använder sig av digitala kommunikationsvägar. Digitaliseringen i undervisningen utvecklas snabbt det är en utveckling som på många sätt underlättar läraryrket men som också ställer krav på nya kompetenser.

Lärarnas yrkesetiska råd resonerar kring de yrkesetiska kopplingarna och hur man kan finna stöd i yrkesetiken när man gör sina ställningstaganden och vägval.

Rådets utgångspunkt är att lärare bör använda den teknik som kan underlätta arbetet, förbättra undervisningen och utveckla kommunikationen med elever och föräldrar, men samtidigt vara kritiska och följa utvecklingen med pedagogiska ögon utifrån sin specifika kompetens.

Lärare bör enligt yrkesetiken inte bara ta ansvar för att eleverna lär, utan också för vad de lär – och elever behöver idag kunskaper om den digitala teknikens möjligheter, fördelar och risker. Det blir därför utifrån yrkesetiska aspekter viktigt att avgöra i vilken utsträckning och på vilket sätt sociala medier och digital teknik kan användas för att bidra till elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för deras lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande. Teknik och användande av sociala medier i sig ska inte vara ett självändamål, utan ett medel att nå skolans demokratiskt fattade mål.

Talare: 

 • Jesper Rehn, Yrkesverksam lärare och Ordförande i Lärarnas yrkesetiska råd
 • Åsa Dahlberg, är legitimerad lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk för grundskolans senare år och på gymnasiet. Hon arbetar på Castorskolan i Bjurholm i närheten av Umeå.

15.15 – Kaffepaus

15.45 – I huvudet på en normalstörd

Glada Hudik-teatern har berört alla – från publiken på Cirkus i Stockholm till Broadway i New York. I elva livsbejakande budord delar Pär Johansson med sig av de erfarenheter åren med de utvecklingsstörda har gett honom, och förklarar varför han själv kallar sig normalstörd. Han berättar om avgörande händelser i sitt eget liv och får oss att se på oss själva och våra medmänniskor med nya ögon.

Några av Pärs budord:

 • Du skall inte krångla till det så förbaskat.
 • Du skall skratta åt dina egna tabbar.
 • Du skall knuffa folk över vattenslangar.
 • Du skall spela innebandy i mörkret.
 • Du skall få med alla på flyget.

Missa inte denna normalstörda härliga föreläsning!

Pär Johansson, grundare av och chef för Glada Hudik-teatern

16.10 – Vilket betyg får skolan av föräldrar och elever?

Alla talar om skolan, här visar vi resultatet av en helt ny undersökning. Inom vilka områden är förtroendet högst? Här får du ta del av fakta och får insikter för ökad hållbarhet i skolan.

Laurina Qvarnström är beteendevetare med lång erfarenhet av marknadsundersökningar både från den privata och offentliga sektorn. Svenskt Kvalitetsindex har studerat kunders upplevelser av privata och offentliga verksamheter i Sverige, Norden och övriga Europa i tre decennier.

Laurina Qvarnström, chef försäljning och HR Svenskt Kvalitetsindex

16.30 – Nyckeln till skolgårdens lärande

Varvat med berättelser och guldkorn ur verkligheten ger Gustav Sundh konkreta praktiska exempel och systematiska metoder för en resa till arbetsglädje, pepp och en kollegial samsyn kring elevernas lärande och utveckling. Han pratar om lustfylld rörelse, inkludering, normkritiskt genusarbete, elevdemokrati och förebyggande värdegrundsarbete.

Gustav har arbetat som fritidspedagog i 16 år och har sedan åtta år tillbaka lagt samverkanstiden i skolan på att fånga lärandet och skapa meningsfulla leksammanhang för alla elever under rasten eller utevistelsen. Gustav arbetar på ett specialpedagogiskt inkluderande sätt och med ett intresse för elevernas lärande genom delaktighet och ansvar för verksamheten. Namnet Skolgårdsläraren fick han av några elever på hans förra skola som nu lever kvar.

Gustav Sundh är förstelärare i fritidshem, fritidspedagog och jobbar på Glömstaskolan i Huddinge. Han utnämndes till årets lärare i Stockholm Stad 2016 och årets lärare i fritidshem av Lärarförbundet 2017. 

Foto på Gustav Sundh

Gustav Sundh, Skolgårdsläraren

17.30 – Konferensdag 1 avslutas

18.30 – Fördrink, middag och underhållning

Välkommen till en härlig middag med underhållning som rolig avslutning på dagen. Fördrink serveras klockan 18.30 och vid 19-tiden sätter vi oss till bords.

Glada Hudik-teatern har berört alla – från publiken på Cirkus i Stockholm till Broadway i New York. Glada Hudik-teaterns uppdrag är att förändra hela världens sätt att tänka, se och förhålla sig till utvecklingsstörda. I Väsby bjuder de på en föreställning med delar av ensemblen och med Pär Johansson som berättar om Sveriges största mångfaldsinitiativ och hur det rör sig i huvudet på en normalstörd.

Efter middagen kommer ni att få återuppleva en av pophistoriens absolut största succéer, ABBA med coverbandet Waterloo. Kläderna, soundet – allt finns där.

Självkostnadspris för middag, alkoholfri dryck och underhållning. Vin/öl säljs på plats.

Waterloo är en ABBA tribute och närmare originalet går inte att komma! Den här showen har blivit utnämnd som ”the best ABBA since ABBA” av ABBA’s internationella fan club.  De har turnerat över hela världen och sålt ut arenor som Hollywood Bowl, Royal Albert Hall och Wembley samt inte förglömma Dalhalla i Sverige som var en sann upplevelse.

Glada Hudik-teatern har rönt stora framgångar med föreställningen Elvis, långfilmen Hur många lingon finns det i världen?, reklamprofilen ICA-Jerry och nu senast med den moderna tolkningen av Trollkarlen från Oz, med specialskriven musik av Salem Al Fakir och Pontus de Wolfe.

Foto Waterloo

Waterloo

Pär Johansson, grundare av och chef för Glada Hudik-teatern

Foto Glada Hudik-teatern

Glada Hudik-teatern

Dag 2, torsdag 16 januari 2020

DAG 2
TORSDAG 16 JANUARI 2020

08.15 – Inledning och elevuppträdande

08.30 – School leadership from an ecological perspective

Gerda van Dijk är specialiserad inom organisationsutveckling och ledarskap och vill visa hur vi kan lära i skolan utifrån hur ekosystem fungerar. Gerda stöttar organisationer i deras ledarskapsutveckling i att skapa allmännytta och mervärde för samhället i stort. Vilka värden vill vi skapa i klassrummet och vilket ledarskap behövs? För oss gör hon jämförelser med bland annat Holland. På engelska.

Gerda van Dijk är professor i ledarskap Vrije Universitet, professor i organisationsekologi, Tilburg universitet och VD Zijlstra Center.

Foto Gerda van Dijk

Gerda van Dijk, professor

9.30 – Kaffepaus

10.00 – Nätverk för avgörande frågor om skolans framtid

Lärarbristen, skolsegregationen och den lokala styrningen av skolan är tre områden som måste prioriteras för att skolan ska förbättras. Syftet är att hitta konkreta åtgärder som kan stärka kvaliteten i skolan. Skolverket har initierat nätverk inom dessa områden för stärkt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan skolor.

Anders Malmquist, Grundskoledirektör Malmö
Styrning och ledning

Kristy Lundström, VD Stiftelsen Victor Rydbergs skolor
Lärarförsörjning

Magnus Åkerlund

Magnus Åkerlund, skolchef Bodens kommun
Skolsegregation

11.00 – Parallella seminarier E-H, välj vilket du vill gå på

Lena StjärneAnna Karin Anfelt

Årets mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019, vad utmärker deras kvalitetsarbete? Vad är svårigheterna, vad ger störst framgång? Skolorna berättar om konkreta åtgärder som ändrat livet för alla!

Kom och få konkreta råd och tips av rektor Lena Stjärne på Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun och Anna Karin Anfelt på Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet vid Virginska gymnasiet i Örebro.

Moderator:

Ola Ljunggren Bergeå, SIQ, Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Foto Anna YttergårdDen centrala barn- och elevhälsan i Upplands Väsby har under ett år utbildat ca 150 medarbetare i förskolor och skolor i arbetssätt riktade till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personer med dessa funktionsnedsättningar har en annorlunda kognition, det vill säga tänker och uppfattar information, upplever och bearbetar. Lär om hur verksamheten kan planeras så att lärmiljön blir begriplig och hanterbar samt hur man kan bemöta dessa elever med särskilda behov för en bättre elevhälsa.

Talare:

 • Christer Creutz, psykolog, Upplands Väsby kommun
 • Anna Yttergård, psykolog, Upplands Väsby kommun

Foto MatsFoto KarinHållbar utveckling i utbildning har en specifik inriktning med hållbar samhällsutveckling som mål. Tanken är att unga människor redan under sin skoltid ska vara delaktiga i förändringen samt utveckla en handlingskompetens för att kunna vara aktiva samhällsmedborgare. FN:s Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling sammanfattar flera av utmaningarna med att förverkliga en hållbar framtid.

Skolverkets ger här stöd i att arbeta ämnesövergripande med hållbar utveckling. Ett ämnesövergripande arbetssätt är en förutsättning för att kunna belysa både sociala och ekonomiska samt ekologiska perspektiv på de komplexa samhällsutmaningarna som hållbar utveckling innebär. Exempel på viktiga komponenter i undervisningen är:

 • Demokratiska arbetssätt som möjliggör delaktighet och inflytande från eleverna.
 • Kritiskt förhållningssätt.
 • Reflektion kring värdekonflikter.
 • Belysa olika perspektiv.
 • Utveckla handlingskompetens.
 • Att organisera ämnesövergripande undervisning

Talare: Karin Bårman och Mats Hansson, båda undervisningsråd på Skolverket

Helena TellströmSamuel Rundström

Bristen på lärare är en stor utmaning i hela landet. På många håll fördelar man därför arbetsuppgifterna i högre grad på andra yrkesgrupper än lärare. SKRoch representanter från kommuner ger exempel på lokala strategier för att möta rekryteringsbehovet.

När lärarna inte räcker till – så klarar vi kompetensförsörjningen. Bristen på lärare är en stor utmaning i hela landet. På vissa skolor har man provat att anställa särskilda klassmentorer för att avlasta lärarna. SKR inleder med att ge exempel på flera lokala strategier för att möta rekryteringsbehoven. Vilka strategier behövs för att möta skolans rekryteringsutmaningar? Hur får vi fler lärare i skolan och hur kan organisation och arbetssätt utvecklas för att använda befintlig kompetens på bästa sätt?

Talare:

 • Bodil Båvner, utredare, Avd för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Helena Tellström, rektor, Lycksele
 • Samuel Lundström, skolchef, Lycksele

12.00 – Lunch

13.00 – Parallella seminarier I-L, välj vilket du vill gå på

Foto Anna YttergårdDet finns flera nationella och internationella vetenskapliga fakta som klart visar på hur en ökad fysisk aktivitet har en positiv inverkan på inlärningen. Fysisk aktivitet inte bara förebygger och botar ett trettiotal vanliga sjukdomar utan ökar även elevernas förutsättningar till ett bättre skolresultat mellan 20–40 procent.

I Upplands Väsby har både fristående och kommunala förskolor och skolor gått samman för att tillsammans ge alla barn och unga möjlighet till mer fysisk aktivitet och rörelse i vardagen.

Talare:

Anna Yttergård, psykolog, projektledare Upplands Väsby kommun

Åke Isaksson

Öppenhet och transparens för att möjliggöra jämförelse och lärande. Vi tittar närmare på tre möjligheter:

 • Funktionell kvalitet – de nationella målen,
 • Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra barn och föräldrar samt
 • Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för barnen efter det att de lämnat förskolan?

Talare:

 • Anna Tornberg, utredare SKR, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Anne-Charlotte Holmgren, SIQ Rådgivning och Utbildning
 • Jonas Finnman, utredare SKR, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Åke Isaksson, Verksamhetschef Thorén Framtids förskolor

Foto AdrianFoto Johan GybergNär värdegrundsarbetet sker tillsammans med kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet skapas meningsfulla samtal om värdegrundens innebörd.

Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade, vilket ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen.

Talare:

Adrian Forssander och Johan Gyberg, enheten för Allmän didaktik, Skolverket

Foto Matz NilssonSveriges skolledarförbund har tagit fram en ny professionsdeklaration för rektor i vilken själva kärnan i uppdraget definieras – vad rektor ska göra och kunna. Det finns uppgifter som kan utföras av andra så tid och uppmärksamhet kan ägnas åt huvuduppgiften: att leda och utveckla en verksamhet som är grunden för barns utveckling och elevers resultat.

Talare: Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledare

Se vad Matz själv säger om sin föreläsning!

14.15 – Kaffepaus

14.45 – Arbetslust och glädje

Det talas mycket om att ”hitta” olika saker – hitta lugnet, hitta kraften, hitta arbetsglädjen. Men arbetsglädje går inte att hitta, den går bara att skapa. Christina Stielli är en sann inspiratör, som  betonar vikten av arbetslust och glädje på jobbet med mycket klokskap och humor.  Hon tar oss med i den spännande forskningen och bjuder oss på mängder av bra tips och verktyg för hur vi kan öka vår arbetsglädje. Förmedlat med en stor portion berättarglädje.

Christina Stielli är nominerad till Stora Talarpriset 2019. Christina har föreläst i många år och började arbeta på skolor med sin föreläsning om sociala medier som riktade sig till elever i mellan- och högstadiet. De senaste åren har hon mött tusentals människor som genomgående gett toppbetyg till en varm och personlig föreläsning om attityder och förhållningssätt. Christina har en bakgrund som marknadschef, försäljningschef och projektledare inom bland annat filmbranschen samt rese- och hotellbranschen.

Se vad Christina Stielli själv säger om sin föreläsning!

15.45 – Lotteri och avslutning

Vi sammanfattar dagen och avslutar med ett lotteri på ditt platsnummer.

16.00 – Konferensen avslutas