RIKSKONFERENS

15-16 januari 2020, UPPLANDS VÄSBY

Konferensprogram

Onsdag 16 januari 2019

08.45 Registrering och kaffe

---

10.00 Inledning

Varmt välkommen till Skövde och årets upplaga av Bättre Skola! Vi ser fram emot inspirerande dagar med det viktiga kvalitetsarbetet i fokus. Din medverkan och ditt engagemang är avgörande för en lyckad konferens. Väl mött!

Katarina Lundberg och Tomas Fellbrandt Mats Deleryd
Katarina Lindberg och Tomas Fellbrandt, chef för sektor barn- och utbildning och kommundirektör, Skövde kommun samt Mats Deleryd, vd, SIQ

---

10.30 Nytt processtöd för systematiskt kvalitetsarbete

Processtödet erbjuder en struktur för utveckling och förbättring av det systematiska kvalitetsarbetet hos huvudmannen och hos den enskilda skolenheten eller förskolenheten. Syftet är att stärka förståelsen för det systematiska kvalitetsarbetet och på så sätt förbättra resultaten och öka likvärdigheten. Riktat till huvudmän, rektorer och förskolechefer. 

Maria Elmér Peter Fredriksson

Maria Elmér och Peter Fredriksson, undervisningsråd och generaldirektör, Skolverket

---

 

11.30 Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018, ceremoni och utmärkelsemottagarnas goda råd till andra

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter goda förebilder som arbetar strukturerat och långsiktigt med sitt kvalitetsarbete. Utmärkelsen vill inspirera fler skolor att arbeta med kvalitet i sin helhet och medverka till att Sverige blir ett föredöme inom skolvärlden. Högtidlig ceremoni och paneldebatt med domarkommittén.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

---

12.15 Lunch och diskussion

---

13.15 Utmärkelsemottagarna har ordet

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära av. 2018 års utmärkelse tilldelas Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum för deras föredömliga systematiska kvalitetsarbete och starka kvalitetskultur.

 

– Det är väldigt kul att få den här utmärkelsen! Våra elever har åstadkommit mycket bra resultat i många år och det känns bra att kunna visa att det inte är en slump, utan en konsekvens av ett ledarskap och väl utformade arbetssätt som är djupt rotade i våra värderingar, kommenterar Fredrikshovs slotts skolas rektor Maija Möller Grimakova. Vi vill vara ett föredöme för andra skolor och har som mål att ligga i framkant i pedagogisk utveckling, och den här utmärkelsen känns som ett tydligt bevis på att vår systematik leder oss rätt.

 

– Vi är så otroligt glada och det känns som ett kvitto på flera års envist och systematiskt utvecklingsarbete att nu få Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola, säger Hannu Husa, rektor för Nyköping Strand Utbildningscentrum. Alla våra arbetssätt utgår från en djup övertygelse att våra elever ska lyckas, växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar och personlighet. Det är så belönande att se att genom alla medarbetares engagemang, rätt ledarskap och rätt struktur går detta att åstadkomma varje dag.

---

14.00 Parallella seminarier A-D, valfritt

 

A. Elevhälsoarbete och kvalitet, vad innebär det?

Från en diskussion om valet mellan en centralt eller lokalt styrd elevhälsa, till en processorganisation med kvalitet som styrning. Kan en rektor leda elevhälsan utan att vara chef, med högre kvalitet som en effekt? 

Tony Johansson

Tony Johansson, avdelningschef barn- och elevhälsa, Skövde

---

B. Kvalitetskulturindex

Åsa Rönnbäck har ansvarat för ett flerårigt forskningsprojekt kring kvalitetskultur, som nu utvecklats till ett medarbetarverktyg som alla verksamheter kan använda sig av. Organisationer med hög kvalitetskultur utmärks av värderingarna engagerat ledarskap, att basera beslut på fakta, kundorientering, allas delaktighet, processorientering och ständiga förbättringar.

Åsa Rönnbäck

Åsa Rönnbäck, f.d. forskningschef SIQ

---

C. Skolverkets processtöd för systematiskt kvalitetsarbete - en möjlighet till samverkan

Hur utvecklas och förbättrar man sitt systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanvå och enhetsnivå? Skolverket visar sitt webbaserade processtöd för systematiskt kvalitetsarbete och svarar på frågor.

Maria Elmér

Maria Elmér och Marie Isralesson.

---

D. Skolutveckling med Erasmus+/eTwinning/Atlas och Nordplus

Öka kvaliteten i undervisningen genom att arbeta med kompetensutveckling genom till exempel jobbskuggning på skolor i Europa eller i projektform tillsammans med skolor i andra länder och även andra aktörer.

Jessica Hintze Mia Sandvik Jenny Lindström

Jessica Hintze, Mia Sandvik och Jenny Lindström, Universitets- och högskolerådet

---

15.00 Kaffepaus

---

15.30 Den digitala revolutionen och skolan

Digitaliseringen förändrar samhälle och näringsliv. Snabb teknisk utveckling, sociala medier, plattformar, delningsekonomi och big data... Vi kan se fram emot en värld med självstyrande bilar, robotar i äldrevården, digitala assistenter och allt intelligentare verktyg. Men vad innebär digitaliseringen för skolan? Hur fort går förändringen och hur omfattande blir den?

Bo Dahlbom är känd debattör, IT-professor vid Göteborgs universitet och rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor.

---

 

18.00 Middag med underhållning - valfri aktivitet utöver det ordinarie programmet

 

Välkommen till en härlig kväll på Science Park Skövde, en mötesplats för människor, företag och verksamheter med fokus på utveckling, innovation och digitalisering. Fördrink serveras klockan 18. Klockan 18.45 ges en inblick i parkens utveckling av Patric Eriksson, vd Gothia Innovation, och Tau Pedersen, vice vd Stunlock Studios. Middag kommer därefter att serveras runt klockan 19. Adress: Kanikegränd 3 på promenadavstånd från konferensen.  Självkostnadspris 450 kr (exkl. moms) för middag och alkoholfri dryck. Vin säljs på plats för 50 kronor/glas.

 

 Under middagen håller Björn Ranelid tal och magiker Oliver Hägglund och Skövdes medryckande coverband Arkivet underhåller!


Torsdag 17 januari 2019

8.30 Morgonunderhållning

- - -

8.45 Vägen till VM-guld

Vi rivstartar torsdagen med minnesträning med Jonas von Essen från Skövde som ni kanske minns från Talang? Hur gick det till att bli minnesmästare och hur kan du själv förvandla dig till en vandrande minnes-maskin? Jonas kan hjälpa dig att komma ihåg precis vad du vill!

Jonas von Essen

Jonas von Essen, tvåfaldig mästare i minne

---

9.15 Kaffepaus

---

9.45 Key features of Estonian education

Estland toppar Europas Pisaresultat och estländerna är själva stolta över sitt skolsystem. Hur fungerar den skolan jämfört med den svenska och finns det något som vi kan lära av dem? På engelska.

Heli Mattisen
Dr. Heli Mattisen, Director of Estonian Quality Agency for Higher Education
 ---

10.45 Handlingsplan för nationella digitaliseringsstrategin

Digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning och forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Hur går projektet?

Annika Agélii Genlott

Annika Agélii Genlott, projektansvarig SKL

---

11.15 Parallella seminarier E-H, valfritt

 

E. Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola: fördjupning med mottagarna och SIQ

Utmärkelsen Bättre Skola uppmärksammar goda exempel på hur det systematiska kvalitetsarbetet bidragit till framgång inom skolan – föredömligt och inspirerande! Här finns tid för utförligare berättelser om utmärkelsemottagarnas kvalitetarbete och möjlighet att ställa frågor.

 

Här diskuterar representanter från de båda skolorna Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum sitt kvalitetsarbete med Ola Ljunggren Bergeå från SIQ som arbetar med utmärkelsen. Passa på att ställa dina frågor till utmärkelsemottagarna och få konkreta tips från dem att ta med hem.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

---

F. Kollegialt lärande på fritidshem

Hur utvecklar man kvaliteten i fritidshemmen? Skövde kommun har tagit fram en lärmodul kring fritidshemmens uppdrag. Syftet är att använda en beprövad modell för fortbildning, nå en högre kollegial samförståelse, hålla kvalitetsarbetet levande och göra fritidshemmen till en ”möjligheternas plats”. Kom och lyssna till framgångsfaktorerna i denna satsning!

Anders Warnby Peter Stark

Anders Warnby och Peter Stark, verksamhetsutvecklare sektor barn och utbildning, Skövde kommun.

---

G. Skolverkets nya stöd för kommunala utbildningsnämnder

Skolverket berättar om det nya webbstödet som ska ge nämndpolitiker bättre förutsättningar att uppfylla huvudmannaansvaret. Stödet fokuserar på grundläggande kunskaper om den svenska skolan och dess styrning samt på hur man bygger ett gott samarbete mellan politiker och tjänstemän.

Anders Duvkär

Anders Duvkär, enhetschef på skolans organisation och ledning, Skolverket.

---

H. Spel i undervisningen 

Dataspel anses ha stor potential som undervisningsverktyg. Forskarnas erfarenheter av att arbeta med spel för lärande i olika sammanhang. Såväl utmaningar som möjligheter med att introducera och använda dataspel som undervisningsverktyg tas upp. 

Björn Berg Marklund Backlund

Dr. Björn Berg Marklund och professor Per Backlund, forskare i Serious Games och Spelbaserat Lärande vid Högskolan i Skövde

---

 

12.15 Lunch

---

13.15 Parallella seminarier I-L, valfritt

 

I. Programmering i förskolan

Att använda digitala verktyg på ett sätt som bygger broar och möjliggör delaktighet i det digitala arbetet. De nya skrivningarna i läroplanen innebär att det behövs en digital kompetens för oss som arbetar i förskolan. Hur kan vi skapa förutsättningar för gemensamt lärande utan att det blir ämnesuppdelat? Vad behöver vi ha för verktyg?

Camilla Thempo

Camilla Thempo, Värsås förskola, Skövde

---

J. SIQ Managementmodell i skolan - så här funkar det!

SIQ Managementmodell bygger på en kultur och framgångsfaktorer men även den struktur och systematik som behövs för att utveckla en verksamhet. Här går vi igenom i teori och praktik hur man arbetar med SIQ Managementmodell i skolan.

 Maria Viidas

Maria Viidas, utbildningsansvarig, SIQ

---

K. Volvogymnasiet i Skövde

Gymnasiet med högst söktryck i Skövde med omnejd och erbjuder ett industritekniskt program. Här finns en anda av ständiga förbättringar och en unik mix av teori och praktik. Lägg sedan till en stark koppling och förankring till de två Volvobolagen i Skövde och ett naturligt och långsiktigt samarbete med Skövde kommuns Gymnasium Skövde. Seminariet hålls vid skolan, cirka tio minuters promenad från konferensen. Max 32 platser.

Hans Karlsson

Hans Karlsson, rektor Volvogymnasiet

---

l. Trygghet och studiero

God studiero i skolan är en viktig förutsättning för elevernas lärandeutveckling. Skolverket har tagit fram ett självskattningsverktyg och stödmaterial till hjälp för skolor i arbetet med att främja studiero. I denna workshop får du höra mer om stödmaterialet och möjlighet att testa självskattningsverktyget.

Maria Elmér

Maria Elmér och Tove Briell, undervisningsråd och Sandra Brömster, expert, Skolverket

 

---

Kaffepaus

---

14.30 Jobbhälsan, en samhällsutmaning?

Senaste nytt från Jobbhälsoindex och kopplingen mellan medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet

Johan Parmler

Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex

---

15.00 Det psykologiska gymmet

Visst kan vi träna våra hjärnor! Katarina Blom tar oss med på en resa in i vetenskapen om hur vi kan agera för att öka motståndskraften mot stress och motgångar både på jobbet och privat, få en ökad självkänsla, prestationsförmåga. Och att vi helt enkelt har det lite roligare och mår bättre. 

Katarina Blom

Katarina Blom, psykolog

16.00 Reflektion med Anna Dyhre

Anna Dyhre

- - -

16.15 Konferensen avslutas

- - -