RIKSKONFERENS

16-17 januari 2019, SKÖVDE

Välkommen till en personlig konferens om skolans viktiga kvalitetsarbete!

Efter den lyckade konferensen vi arrangerade i Eskilstuna i början av året har vi fått ny inspiration att arrangera en ännu bättre konferens i januari 2019!

En konferens för alla som arbetar med kvalitetsfrågor

Vi har gjort flera förändringar för att ni som deltagare ska få ut så mycket av konferensen som möjligt, både rent kunskapsmässigt och för att fylla på energibanken.

Konferensen riktar sig till alla som arbetar med kvalitetsfrågor i skolvärlden, rektorer, skolchefer, lärare, fackliga, tjänstemän och politiker som arbetar med skolfrågor.

Några nyheter:

1. Vi lämnar större utrymme till egen reflektion och diskussion med andra konferensdeltagare, vilket många efterfrågat. Till vår hjälp har vi bjudit in moderator Anna Dyhre som kommer att leda våra diskussioner under och mellan seminarierna.

2. Skolverket gör en stor satsning på kvalitetsarbetet och har valt ut några av sina viktigaste kvalitetsområden till konferensen. Inledningsvis berättar generaldirektör Peter Fredriksson och undervisningsråd Maria Elmér om satsningen.

3. Vi har ju också många politiker på nya poster efter valet. Ett aktuellt parallellseminarium riktar sig därför särskilt till nämndpolitiker.

Väl mött i Skövde i januari!

Med vänliga hälsningar
Projektgruppen Rikskonferens Bättre Skola 2019


Projektgruppen består av fr. v. Karin Olofsson, kommunikationsansvarig och Maria Viidas, utbildningsansvarig på SIQ, Maria Elmér, undervisningsråd på Skolverket, Sofia Brunér, kvalitetsansvarig, Irene Weidenmo, verksamhetscontroller, sektor barn och utbildning och Anna Gustafsson, kommunikatör, Skövde kommun.

Vi vet att vi bara är kvinnor i projektgruppen i år, så blir det ibland. Men vi har varit noga med att låta både män och kvinnor prata på konferensen, vi har strax över 50 procent kvinnliga talare i hela programmet och huvudtalare är exakt 50/50 kvinnor/män!

PS. Vi har också bokat Skövdes bästa coverband och magiker Oliver Hägglund till middagen på Science Park Skövde och Björn Ranelid håller tal, missa inte detta!

 Arkivet Oliver Hägglund

 

Utvärdering efter förra konferensen

 

Helhetsintryck:

Vilja att rekommendera konferensen:

Några citat från konferensdeltagarna: 

 

”Det var ett bra och icke-stressigt upplägg – både lärorikt och inspirerande.”
 

”Viktigt utbyta tankar med andra som arbetar med samma frågor.”
 

”Tack för en riktigt bra och kvalitativ konferens!"
 

 

”Riktigt bra anordnat allting!”