Välkommen till en personlig konferens om skolans viktiga kvalitetsarbete

Tema: ”Kvalitet för en hållbar skola”

Den 19-20 januari 2022 digitalt från Sandviken

Kontakta gärna siq@siq.se om du har några frågor.

SAGT OM KONFERENSEN I MALMÖ 2021:

Väckte nyfikenhet.

Variationen av innehåll var bäst

Jag var stolt över professionaliteten som Malmö stad som värdkommun uppvisade.

Enkelt att följa, tydlig information, bra seminarier och talare.

Konkreta tips att ta med sig i sin egen verksamhet, bra upplägg.

Läsprojektet som presenterades gav mig inspiration.

Det är bra att få ta del av hur skolor arbetat med framgångsrika arbetssätt.

Jag uppskattade seminarierna med erfarenheter och lärdomar från verksamheter.

Det var ibland svårt att välja viket seminarium man skulle välja 🙂

Konkreta beskrivningar av olika verksamheters utvecklingsarbeten.