Nästa konferens arrangeras i Sandviken
den 19-20 januari 2022

Boka dagarna redan nu!

Kontakta gärna siq@siq.se om du har några frågor.

SAGT OM KONFERENSEN I MALMÖ 2020:

Väckte nyfikenhet.

Variationen av innehåll var bäst

Jag var stolt över professionaliteten som Malmö stad som värdkommun uppvisade.

Enkelt att följa, tydlig information, bra seminarier och talare.

Konkreta tips att ta med sig i sin egen verksamhet, bra upplägg.

Läsprojektet som presenterades gav mig inspiration.

Det är bra att få ta del av hur skolor arbetat med framgångsrika arbetssätt.

Jag uppskattade seminarierna med erfarenheter och lärdomar från verksamheter.

Det var ibland svårt att välja viket seminarium man skulle välja 🙂

Konkreta beskrivningar av olika verksamheters utvecklingsarbeten.