ARRANGÖRER

Konferensen som har funnits i 21 år arrangeras av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. SIQ är en stiftelse och ett forskningsinstitut utan vinstintresse som grundades 1990.

Våra huvudmän är den svenska staten och våra medlemsorganisationer från både det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Som oberoende part agerar vi utan särintressen och kan därför vara en neutral och opartisk brygga mellan akademi och näringsliv. I denna roll kan vi medverka till att företag och organisationer förstår – och framför allt får praktisk nytta av – nationell och internationell forskning och vetenskap inom strategisk kvalitetsutveckling.

Kontakt

Kontakta gärna Annette Björnson, projektledare, om du har några frågor om konferensen. Telefon 073-670 62 00 eller e-post annette.bjornson@siq.se

Samarbetspartners

Partners

Stort tack till våra samarbetspartners som kommer med goda råd och kunskap samt flera av dem deltar i programmet.

Friskolornas riksförbund
Friskolornas riksförbund

Friskolornas riks­förbund är bransch­organisationen för fristående förskolor och skolor. Alla som driver eller funderar på att starta en fristående förskola eller skola kan bli medlem i Friskolornas riks­förbund.

Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för industrin. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90000 anställda.

Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är Lärarnas Riksförbund ett av de största förbunden inom Saco.

Sandviken logotype
Sandvikens Kommun

Med skogar, berg och vatten inpå knuten och med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser är Sandviken en stad där bitarna till ett gott liv varje dag plussas ihop och blir till någonting större. Sandvikens Kommun arbetar för en bra livsmiljö för kommunens 39 000 invånare samt att vara den goda arbetsplatsen för över 3 000 anställda.

Skolverket

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Sobona

Sobona är kommunala företagens arbetsgivarorganisation och vi tecknar kollektivavtal samt stöttar och utvecklar våra medlemmar när det kommer till arbetsgivarfrågor.

Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Genom att erbjuda ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete.

SKR
Sveriges Kommuner och Regioner

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. SKR är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbunds verksamhet vilar på förbundets värdegrund, utgår från förbundets vision och de fem mål i verksamhetsplanen som kongressen har antagit. Sveriges Skolledarförbund är ett av 23 Sacoförbund och medlem i AkademikerAlliansen.

Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Quality 5.0 Forum drivs av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. SIQ är instiftat av regeringen och har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och även stödja internationellt samarbete.

SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

Bakom SIQ står Tillväxtverket och medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

SIQ finns representerad i alla delar av samhället tack vare ett unikt nätverk av forskare, företagare, lärare, kvalitetschefer, examinatorer, studenter, börsbolag, myndigheter och alla andra organisationer som i sitt dagliga arbete utvecklar sina verksamheter med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete och ett kundfokuserat förhållningssätt.