Lär dig mer

På den här sidan kan du lära mer om det systematiska kvalitetsarbetet. Ett systematiskt kvalitetsarbete i skolan innebär att på ett medvetet och strukturerat sätt, utifrån elevens behov och de nationella målen, utveckla skolans arbetssätt för att uppnå bättre resultat.

Det systematiska kvalitetsarbetet behöver bedrivas på flera nivåer. Det behöver utövas utifrån ett ledningsperspektiv av både skolförvaltning och enskild skolledare. Det behöver också bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete för det dagliga arbetet i klassrummet.

För att lära mer om det systematiska kvalitetsarbetet utifrån ett ledningsperspektiv kan du ansöka till Examinator och i ett lag tillsammans med andra utvärdera en annan verksamhet i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

Har ni som skola, förskola eller förvaltning kommit långt i ert systematiska kvalitetsarbete och vill ha en extern genomlysning kan ni anmäla er verksamhet till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.