Lär dig mer

På den här sidan kan du lära mer om det systematiska kvalitetsarbetet. Ett systematiskt kvalitetsarbete i skolan innebär att på ett medvetet och strukturerat sätt, utifrån elevens behov och de nationella målen, utveckla skolans arbetssätt för att uppnå bättre resultat.

Det systematiska kvalitetsarbetet behöver bedrivas på flera nivåer. Det behöver utövas utifrån ett ledningsperspektiv av både skolförvaltning och enskild skolledare. Det behöver också bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete för det dagliga arbetet i klassrummet.

SIQ Managementmodell är en ledningsmodell som driver förbättrade resultat. Modellen bidrar till en helhetssyn. Den fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan. SIQ Managementmodell är utvecklad från forskning och praktisk tillämpning. Den bygger på tre hörnpelare – Kulturen, Strukturen och Systematiken. Du laddar ner den kostnadsfritt från SIQs hemsida.

För att lära mer om det systematiska kvalitetsarbetet utifrån ett ledningsperspektiv kan du gå SIQ Examinatorsutbildning som avslutas med att du i ett lag tillsammans med andra utvärdera en verksamhet som deltar i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

Har ni som skola, förskola eller förvaltning kommit långt i ert systematiska kvalitetsarbete och vill ha en extern genomlysning kan ni anmäla er verksamhet till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

SIQ har också andra utbildningar och rådgivning om ni når Hållbar framgång. Ta del av utbudet inom SIQ Akademi.