Examinator

Att bli Examinator är ett sätt att utveckla sig själv och sin verksamhet genom att lära av andra. Som Examinator får du möjlighet till en kostnadsfri kvalificerad ledarutbildning där du lär dig mer om det systematiska kvalitetsarbetet ur ett ledningsperspektiv. Du lär dig att med hjälp av SIQs modell utvärdera en verksamhet och får samtidigt tillgång till brett nätverk och lära känna ledande organisationer.

Läs mer här