Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Syftet med Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor. Det sker genom att utmärkelsen, dels lyfter fram goda förebilder vad gäller systematiskt kvalitetsarbete, dels ger de deltagande verksamheterna underlag för sitt utvecklingsarbete. ​

​Att delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola innebär att ni får en unik möjlighet att gå igenom hela verksamheten på ett strukturerat och pedagogiskt sätt, utifrån ett helhetsperspektiv. Under resans gång identifierar ni nya förbättringsområden som vässar organisationen att bli bättre genom att sätta elever, föräldrar, medarbetare och processer i fokus.

Läs mer om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola här

Dibber Rullen Särskola

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020

Verksamheten vid Dibber Rullen Särkola är en stark förebild inom kultur, struktur och systematik och har en hög kvalitetmognad, vilket gjorde dem till värdiga mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020. Deras verksamheten genomsyras av ett tydligt kundfokus, en öppen och tillåtande kultur med ett inkluderande engagerande ledarskap, involverade delaktiga medarbetare samt en hög processmognad. De uppvisar beständiga höga resultat som är relaterade till arbetssätten.

Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019

– Det är i förskolan som grunden till det livslånga lärandet läggs och vi är glada över att vårt goda arbete uppmärksammas. Personalen är vår viktigaste resurs och det är deras engagemang, kunnande och vilja till ständiga förbättringar som gjort detta möjligt! säger Lena Stjärna, förskolechef på Framtidskompassen som fick Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019.

Inspireras av Framtidskompassens presentation om sitt kvalitetsarbete!

Virginska gymnasiet i Örebro

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019

Virginska gymnasiet har gjort en givande kvalitetsresa under de senaste åren som mynnade ut i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019. Ta del av ledningsteamets engagerade berättelse under en knapp timmes föreläsning. Rekommenderas varmt, här finns något för alla branscher att lära av!

Nya Rydsskolan i Linköping

Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2019

Som ett kvalitetsbevis fick Nya Rydsskolan ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling av SIQ 2019. Nya Rydsskolan arbetar för att varje elev ska nå sitt maximala lärande, i en trygg skola med anpassade lärmiljöer och där eleverna möts med lust och engagemang!