Pressmeddelande Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019, 2019-11-29:

Nationell kvalitetsutmärkelse tilldelas skolor i Vellinge, Örebro och Linköping

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära av. 2019 års utmärkelse tilldelas Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun och Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet vid Virginska gymnasiet i Örebro för deras starka kvalitetskultur och systematiska förbättringsarbete. Nya Rydsskolan i Linköping tilldelas ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling.

Genom Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola lyfter Skolverket och SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling fram skolor som driver ett föredömligt systematiskt kvalitetsarbete och därmed kan agera förebilder för andra skolor att inspireras av. Både Framtidskompassens förskolor och de två programmen vid Virginska gymnasiet i Örebro präglas av ett starkt fokus på helheten, där elever, vårdnadshavare, personal och övriga intressenter involveras i ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att nå högt satta mål.

Utmärkelserna delas ut av generaldirektören för Skolverket, Peter Fredriksson, under Rikskonferensen Bättre Skola, som arrangeras i Upplands Väsby den 15-16 januari 2020.

– De här skolorna visar vikten av ett långsiktigt ledarskap, tydliga och systematiska arbetssätt och en kultur där både elever och personal blir medskapare i framgången, kommenterar Mats Deleryd, vd för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Skolorna har utvärderats gentemot SIQ Managementmodell, en forskningsbaserad kvalitetsmodell som lägger stor vikt vid både val av arbetssätt, uppnådda resultat och ständiga förbättringar.

Läs hela pressmeddelandet

Kontakt

KARIN CARS
Kommunikationsansvarig
+46 70 542 94 78
karin.cars@siq.se