Kontakta oss

Kontakta gärna Annette Björnson, projektledare, om du har några frågor om konferensen. Telefon 073-670 62 00 eller e-post annette.bjornson@siq.se

SIQ är instiftat av regeringen och har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och även stödja internationellt samarbete.

SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

Bakom SIQ står Tillväxtverket och medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

SIQ finns representerad i alla delar av samhället tack vare ett unikt nätverk av forskare, företagare, lärare, kvalitetschefer, examinatorer, studenter, börsbolag, myndigheter och alla andra organisationer som i sitt dagliga arbete utvecklar sina verksamheter med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete och ett kundfokuserat förhållningssätt.