Presentationer

Här kan du ladda ner presentationerna från konferensen i pdf-format. De är upplagda i den ordningen presentationerna hålls. Vi lägger upp dem allt eftersom vi får presentationerna av föreläsarna.

15 januari 2020

MAKERSPACE OCH UTFORSKANDE DIGITAL KREATIVITET FÖR LÄRANDE med Helene Zeland Bodin, processledare, Magnus Kortell, förvaltningsledare IT och Henrik Angetun, makerpedagog, Upplands Väsby kommun

Presentation

A. SIQ MANAGEMENTMODELL I SKOLAN – HUR FUNGERAR DET? med Anders Fundin, forskningsledare, SIQ och Stefan Eriksson, Värdeskaparna

Presentation

B. HAR DU KOLL PÅ SKOLCHEFENS ROLL OCH ANSVAR? med Maria Elmér, undervisningsråd och Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket

Presentation

C. VÅR RESA TILL EN LYCKAD SKOLUTVECKLING med Astrid Täfvander, utbildningschef, Henrik Malmström, biträdande utbildningschef, Gabriella Brundin, utvecklingschef, Elisabeth Kvanman, vice vd Måbra Förskolor AB och Marika Wadholm, rektor Vikskolan i Vittrakoncernen.

Presentation

D. VILKEN ROLL SPELAR LÄRARES YRKESETIK FÖR ATT FRÄMJA GODA RELATIONER PÅ NÄTET? med Jesper Rehn, Yrkesverksam lärare och Ordförande i Lärarnas yrkesetiska råd och Åsa Dahlberg, är legitimerad lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk för grundskolans senare år och på gymnasiet. Hon arbetar på Castorskolan i Bjurholm i närheten av Umeå.

Presentation

VILKET BETYG FÅR SKOLAN AV FÖRÄLDRAR OCH ELEVER? med Laurina Qvarnström, chef försäljning och HR på Svenskt Kvalitetsindex

Presentation

16 januari 2020

SCHOOL LEADERSHIP FROM AN ECOLOGICAL PERSPECTIVE med Gerda van Dijk, professor i ledarskap Vrije Universitet

Presentation

NÄTVERK FÖR AVGÖRANDE FRÅGOR OM SKOLANS FRAMTID med Anders Malmquist, Grundskoledirektör Malmö, Styrning och ledning, Kristy Lundström, VD Stiftelsen Victor Rydbergs skolor, Lärarförsörjning och Magnus Åkerlund, skolchef Bodens kommun, Skolsegregation.

Skolverkets prioriterade områden

Skolsegregation

E. ÅRETS UTMÄRKELSEMOTTAGARE – HUR GÅR KVALITETSARBETET TILL I PRAKTIKEN? med rektor Lena Stjärne på Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun och Anna Karin Anfelt på Handels- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet vid Virginska gymnasiet i Örebro. Ola Ljunggren Bergeå, SIQ, Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola är moderator.

Presentation

F. NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR – SÅ ARBETAR VI I VÄSBY med Christer Creutz, psykolog, Upplands Väsby kommun och Anna Yttergård, psykolog, Upplands Väsby kommun

Presentation

G. SKOLVERKET OM AGENDA 2030 OCH HÅLLBAR UTVECKLING I SKOLARBETET med Karin Bårman och Mats Hansson, båda undervisningsråd på Skolverket.

Presentation

H. NÄR LÄRARNA INTE RÄCKER TILL – SÅ KLARAR VI KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN med Bodil Båvner, utredare, Avd för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Helena Tellström, rektor, Lycksele och Samuel Lundström, skolchef, Lycksele.

SKR:s presentation

Lyckseles presentation

Länk till filmen som visades

I. SÅ ÖKAR VI ELEVERNAS RÖRELSERIKEDOM med Anna Yttergård, psykolog, projektledare Upplands Väsby kommun.

Presentation

J. KVALITETSMÄTNING I FÖRSKOLOR – GÅR DET? med Anna Tornberg, utredare SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, Anne-Charlotte Holmgren, SIQ Rådgivning och Utbildning, Jonas Finnman, utredare SKR, Sveriges Kommuner och Regioner och Åke Isaksson, Verksamhetschef Thorén Framtids förskolor.

K. ETIK- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE FÖR ETT TRYGGT SKOLKLIMAT med Adrian Forssander och Johan Gyberg, enheten för Allmän didaktik, Skolverket.

Presentation

L. PROFESSIONSDEKLARATION FÖR REKTORNS UPPDRAG med Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledare.

Presentation