Två dagars konferensprogram
19-20 januari 2022

Välkommen till en konferens för alla som arbetar med kvalitetsfrågor i skolvärlden.
Temat för årets konferens är ”Kvalitet för en hållbar skola”.

Onsdag 19 januari 2022

Kl.10.00

Inledning

För 21:e året i rad arrangerar vi Rikskonferensen Bättre Skola! Nu ser vi fram emot inspirerande och lärorika dagar med det viktiga kvalitetsarbetet i fokus. Väl mött!

Inger Norman

Inger Norman, projektledare, Sandvikens kommun

Annette Björnson

Annette Björnson, projektledare SIQ

Vår moderator Fredrik ”Feke” Norman arbetar som förstelärare i engelska och religion samt är kvalitetssamordnare vid gymnasieskolan Bessemerskolan i Sandviken.

Med humor, klokskap och stort engagemang kommer Fredrik att vägleda oss genom Rikskonferensen Bättre Skola.

Fredrik Norman

Sandvikens kvalitetsresa

Pär Jerfström

Pär Jerfström, kommundirektör, Sandvikens kommun

Peter Kärnström, kommunalråd, Sandvikens kommun

Kvalitetsutveckling mot hållbar utveckling

Vi står inför nya behov av snabbrörliga organisationer där medarbetares kompetens och engagemang utvecklas, digitala lösningar skapar nytta och ledningskompassen är inriktad på hållbar utveckling. Kort introduktion om kvalitetsutveckling från dåtid till framtida utmaningar och lösningen på dem.

Anne-Charlotte Holmgren

Anne-Charlotte Holmgren, ansvarig SIQ Akademi

Hemligheten bakom Sveriges bästa verksamheter

Vad påverkar egentligen resultatet för verksamheter? Vi behöver bli mindre strategiska och fokusera på faktiska resultatförbättringar, menar Henrik Eriksson, med forskningsresultat som stödjer den tesen. Ta den av mycket intressanta tankar om hur verksamheter faktiskt borde arbeta.

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson, professor, Chalmers

Kl. 12.00

Lunch

Kl 13.00 Hållbar skola ur olika perspektiv

Vad betyder kvalitet för en hållbar skola ur ett elevperspektiv?

Ordförande i Sveriges Elevkårer

Josefine Fälth

Josefine Fälth

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Många skolor har anmält sig till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola i år. De arbetar strukturerat och långsiktigt med kvalitetsarbete. Genom en utvärdering av ett team och bedömning av domarkommittén presenteras här årets bästa kvalitetsskolor under en inspirerande ceremoni!

I månadsskiftet november/december 2021 vet vi vilka som blir årets utmärkelsemottagare.

Annette Björnson

Annette Björnson, ansvarig för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2021
Kl. 15.00

Onsdagens Parallellseminarier

Du väljer vilket seminarium du vill gå på.
För digitalt deltagande se nedan vilka två som ingår.

Mer information publiceras inom kort.

Pratar du demokratiska?

Det är lätt att känna sig vilsekommen i begreppsdjungeln och många är rädda för att säga fel. Men det handlar inte om att sluta säga ”fel” utan om att börja göra rätt. På rätt sätt. Att lära sig prata demokratiska.

Barakat Ghebrehawariat är statsvetaren, journalisten och entreprenören med kommunikation som kompass och demokrati som drivkraft. Med ett fokus på inkludering, mångfald och normkritisk kommunikation kommer han avsluta dagen med kunskapen om hur man kommunicerar och talar demokratiska.

Barakat Ghebrehawariat

Kl. 17.00

Konferensdagen avslutas

Torsdag 20 januari 2022

Kl. 08.30

Torsdagens parallellseminarier, block 1

Du väljer vilket seminarium du vill gå på.
För digitalt deltagande, se nedan vilka två som ingår.

Mer information publiceras inom kort.

Kl. 10.00

Omvärldsspaning med internationell talare

Mer information publiceras inom kort.

Om att främja elevers hälsa, lärande och utveckling

En av byggstenarna för att få hållbar skola är att skapa förutsättningar för elevernas hälsa, lärande och utveckling utifrån ett ”helaskolan”-perspektiv. Petri Partanen delar med sig av sin forskning och erfarenheter på området.

Petri Partanen är psykolog och forskare inom pedagogisk psykologi och har en lång erfarenheter kring elever hälsa, lärande och utveckling.  Han är också författare till både artiklar och böcker samt en uppskattad bloggare.

Petri Partanen

Petri Partanen, verksamhetsledare och specialist i pedagogisk psykologi

Mitt kvalitetsperspektiv: Det didaktiska laboratoriet

Fredrik Norman bloggar om sin undervisning på Didaktiska laboratoriet. Bloggen har uppmärksammats av Skolverket, Guldäpplet och Framtidsgalan.

Fredrik har varit MEXT-stipendiat och läste japanska samt utbildningsvetenskap i Tokyo. Det japanska skolsystemet är världskänt för sin systematik och kollegiala arbetssätt. Under sina studier fick Fredrik möjligheten att både undervisa vid japanska gymnasium och samarbeta med japanska lärare. Dessa erfarenheter gav Fredrik livslånga lärdomar som han implementerar i sin egen undervisning och vid Bessemerskolan i Sandviken.

Fredrik ”Feke” Norman har arbetat som lärare sedan 2011 och sedan sin första dag i läraryrket har han frågat sig själv: ”Vad ger mest värdefull och effektiv undervisning enligt mina elevers behov? Hur kan jag utvärdera och utveckla min undervisning?”

Fredrik Norman

Fredrik ”Feke” Norman under sin tid i Japan

Kl. 12.00

Lunch

Kl. 13.00

Torsdagens parallellseminarier, block 2

Du väljer vilket seminarium du vill gå på.
För digitalt deltagande, se nedan vilka två som ingår.

Mer information publiceras inom kort.


Niclas Rönnström är forskare vid Stockholms universitet och forskar bland annat inom kritiska utbildningsstudier och pedagogiskt och kommunikativt ledarskap. Niclas är också utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och projektledare för ett nationellt utvecklingsprojekt inom regeringssatsningen Samverkan för bästa skola.

Kl. 14.00

Förbättringar genom nytänkande

Ta del av några spännande innovationer inom utbildningssektorn som fått senaste årets Quality Innovation Award.

Quality Innovation Award

Kvalitet för hållbar skola

Kristen Snyder tar oss med till ett samarbete mellan forskare i Kalifornien och Mittuniversitetet. Projektet ska resultera i konkreta metoder och verktyg som ska hjälpa skolledare att bättre kunna hantera den komplexa verklighet som skolverksamheten faktiskt utgör att leda framtidens skolor.

Kristen Snyder kommer från USA och har stor erfarenhet av kompetensutveckling och ledarskapsutveckling, både internationellt och nationellt. Hon är bland annat medförfattare till boken ”Living on the edge of chaos: leading schools into the global age” och expert på storytelling.

Foto Kristen Snyder

Kristen Snyder, docent i pedagogik och kvalitetsteknik, Mittuniversitetet

Kl. 15.30

Konferensen avslutas

Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella mindre justeringar i programmet och eventuella anpassningar utifrån Covid-19.