Två dagars konferensprogram

Välkommen till en konferens för alla som arbetar med kvalitetsfrågor i skolvärlden.
Temat för årets konferens är ”Kvalitet för en hållbar skola”.

Det fullständiga programmet publiceras under sensommaren.

19-20 januari 2022

Moderator: Fredrik Norman

Fredrik ”Feke” Norman arbetar som förstelärare i engelska och religion samt är kvalitetssamordnare vid gymnasieskolan Bessemerskolan i Sandviken. Han har arbetat som lärare sedan 2011 och sedan sin första dag i läraryrket har han frågat sig själv: ”Vad ger mest värdefull och effektiv undervisning enligt mina elevers behov? Hur vet jag det? Vilken forskning har evidens som leder mig dit? Hur kan jag sedan utvärdera och utveckla min undervisning?” Därför är det inte förvånande att han har intresserat sig för skolans systematiska kvalitetsarbete och aktivt engagerat sig i Bessemerskolan processer och utvecklingsfrågor.
 
Mellan 2017 och 2019 var Fredrik MEXT-stipendiat och läste japanska samt utbildningsvetenskap vid Tokyo Gakugei University (東京学芸大学). Det japanska skolsystemet är världskänt för sin systematik och kollegiala arbetssätt och under sina studier fick han möjligheten att både undervisa vid japanska gymnasium och samarbeta med japanska lärare. Dessa erfarenheter gav Fredrik livslånga lärdomar som han försökt implementera i sin egen undervisning och vid Bessemerskolan.
 
Ta gärna del av Fredriks blogg – Didaktiska laboratoriet – om hans undervisning. Bloggen har uppmärksammats av Skolverket, Guldäpplet och Framtidsgalan. Sedan några år tillbaka har han även skapat ett eget lärverktyg, feke.online.

Med humor, klokskap och stort engagemang kommer Fredrik att vägleda oss genom Rikskonferensen Bättre Skola.

Inledning

För 21:e året i rad arrangerar vi Rikskonferensen Bättre Skola! Nu ser vi fram emot inspirerande och lärorika dagar med det viktiga kvalitetsarbetet i fokus. Väl mött!

Annette Björnson

Annette Björnson, projektledare SIQ

Foto Mats Deleryd

Mats Deleryd, VD, SIQ

Peter Kärnström, kommunalråd, Sandvikens kommun

Inger Norman

Inger Norman, projektledare, Sandvikens kommun