Två dagars konferensprogram
19-20 januari 2022

 (dessa datum gäller 2022)

Välkommen till en konferens för alla som arbetar med kvalitetsfrågor i skolvärlden.
Temat för årets konferens är ”Kvalitet för en hållbar skola”.

Onsdag 19 januari 2022

Kl.10.00

Inledning

För 21:e året i rad arrangerar vi Rikskonferensen Bättre Skola! Nu ser vi fram emot inspirerande och lärorika dagar med det viktiga kvalitetsarbetet i fokus. Väl mött!

Inger Norman

Inger Norman, projektledare, Sandvikens kommun

Annette Björnson

Annette Björnson, projektledare SIQ

Vår moderator Fredrik ”Feke” Norman arbetar som förstelärare i engelska och religion samt är kvalitetssamordnare vid gymnasieskolan Bessemerskolan i Sandviken.

Med humor, klokskap och stort engagemang kommer Fredrik att vägleda oss genom Rikskonferensen Bättre Skola.

Fredrik Norman

Sandvikens kvalitetsresa

Pär Jerfström

Pär Jerfström, kommundirektör, Sandvikens kommun

Peter Kärnström, kommunalråd, Sandvikens kommun

Kvalitetsutveckling mot hållbar utveckling

Vi står inför nya behov av snabbrörliga organisationer där medarbetares kompetens och engagemang utvecklas, digitala lösningar skapar nytta och ledningskompassen är inriktad på hållbar utveckling. Kort introduktion om kvalitetsutveckling från dåtid till framtida utmaningar och lösningen på dem.

Anne-Charlotte Holmgren

Anne-Charlotte Holmgren, ansvarig SIQ Akademi

Hemligheten bakom Sveriges bästa verksamheter

Vad påverkar egentligen resultatet för verksamheter? Vi behöver bli mindre strategiska och fokusera på faktiska resultatförbättringar, menar Henrik Eriksson, med forskningsresultat som stödjer den tesen. Ta den av mycket intressanta tankar om hur verksamheter faktiskt borde arbeta.

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson, professor, Chalmers

Kl. 12.00

Lunch

Kl 13.00 Hållbar skola ur olika perspektiv

Vad betyder kvalitet för en hållbar skola ur ett elevperspektiv?

Josefine Fälth, ordförande i Sveriges Elevkårer

Josefine Fälth

Josefine Fälth

Samtal om ”Vad betyder kvalitet för en hållbar skola ut flera perspektiv?”

Ett spännande samtal om kvalitet utifrån fyra olika perspektiv, hela styrkedjan, nationellt, skolhuvudman/skolchef, rektor och lärare.

Samtalet moderas av Göran Lundwall, interims VD – SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling

Medverkar gör: 

Lärarperspektivet: Anette Almström Kovacic, lärare Sandvikens kommun
Rektorsperspektivet: Anna Karin Anfelt, rektor Örebro kommun
Skolchefs perspektivet
Nationellt perspektiv

Göran Lundwall, interim VD SIQ

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Många skolverksamheter har deltagit i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola i år. Skolor/förskolor som arbetar strukturerat och långsiktigt med kvalitetsarbete. Genom utvärdering av ett examinatorsteam och bedömning av domarkommittén presenteras här årets bästa kvalitetsskolor under en inspirerande ceremoni!

I månadsskiftet början av december 2021 vet vi vilka som blir årets utmärkelsemottagare.

Medverkar gör Matz Nilsson, ordförande Sveriges skolledarförbund samt ordförande i Domarkommittén och Josefine Fälth, ordförande i Sveriges Elevkårer

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2021
Annette Björnson

Annette Björnson, ansvarig för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Matz Nilsson

Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund

Josefine Fälth

Josefine Fälth, ordförande Sveriges Elevkårer

Kl. 15.00

Onsdagens Parallellseminarier

Du väljer vilket seminarium du vill gå på.
För digitalt deltagande, se nedan vilka två som ingår.

Klickar på rubrikerna nedan för att läsa mer om seminarierna. 

Skolan och helheten. Kvalitetsresan ur ett förvaltningsperspektiv.
Ta del av hur  kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun har arbetat med sitt strategiska kvalitetsarbete över tid och vad de har gjort för att komma dit de är idag.

Föredragshållare: Minna Holmqvist, skolchef, Eva Simonsson, kvalitetschef och Inger Norman fd. skolchef berättar om utvecklingen

       

Litteraturhuset Trampolin arbetar med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer. Här sker utveckling för både barn och elever samt kompetensutveckling av personalen.

Inspireras av Trampolinen, som är Sveriges första Litteraturhus och delar av Sandvikens kommuns kulturlöfte.

Föredragshållare: Ingeborg Wasserman Westlin, Katarina Eriksson och Ulrika Goude Westly, verksamhetsutvecklare Sandvikens kommun

För att kunna göra sitt bästa behöver man känna sig trygg och säker. I verksamheter fria från mobbing skapas förutsättningar för hållbar skola.

Föredragshållare:
Friskolornas riksförbund  – Kunskapsskolan

Mer information kommer inom kort

Medverkar gör Skolverket

Erfarenheter från Skolverkets satsning samverkan för bästa skola.

Pratar du demokratiska?

Det är lätt att känna sig vilsekommen i begreppsdjungeln och många är rädda för att säga fel. Men det handlar inte om att sluta säga ”fel” utan om att börja göra rätt. På rätt sätt. Att lära sig prata demokratiska.

Barakat Ghebrehawariat är statsvetaren, journalisten och entreprenören med kommunikation som kompass och demokrati som drivkraft. Med ett fokus på inkludering, mångfald och normkritisk kommunikation kommer han avsluta dagen med kunskapen om hur man kommunicerar och talar demokratiska.

Barakat Ghebrehawariat

Kl. 17.00

Konferensdagen avslutas

Torsdag 20 januari 2022

Kl. 08.30

Torsdagens parallellseminarier, block 1

Du väljer vilket seminarium du vill gå på.
För digitalt deltagande, se nedan vilka två som ingår.

Klickar på rubrikerna nedan för att läsa mer om seminarierna. 

Att delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola innebär en unik möjlighet att gå igenom hela sin verksamhet på ett strukturerat och pedagogiskt sätt, utifrån ett helhetsperspektiv. Under resans gång identifierar man nya förbättringsområde som vässar organisationen att bli bättre genom att sätta elever, föräldrar, medarbetare och processer i fokus.

Under det här seminariet får ni träffar årets deltagare i kvalitetsutmärkelsen. De har gjort fantastiska förbättringsresor och vill dela med sig av sina erfarenheter.

Moderator: Annette Björnson, ansvarig för utmärkelsen, SIQ Institutet för kvalitetsutveckling

Mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2021 presenteras efter Domarkommitténs beslut vecka 48.

Mer information kommer inom kort

Medverkar gör Skolverket

En förskola i tiden, handlar om hur man med hjälp av nationell forskningssatsning har hittar former för en förskola i tiden.

Föredragshållare: Annika Elm och Tobias Fredlund, forskare på högskolan Gävle
Patricia Lea Myhrberg, rektor Sandvikens kommun och Annsofie Falk, bitr. rektor Sandvikens kommun

     

Litteraturhuset Trampolin arbetar med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer. Här sker utveckling för både barn och elever samt kompetensutveckling av personalen.
Trampolin är Sveriges första Litteraturhus och en del av Sandvikens kommuns kulturlöfte

Inspireras och följ med på ett studiebesök in i deras fantastiska lokaler. Antalet är begränsat.

Föredragshållare: Ingeborg Wasserman Westlin, Katarina Eriksson och Ulrika Goude Westby, verksamhetsutvecklare Sandvikens kommun

Under denna workshop får du veta mer hur du ni kan arbete med hållbar utveckling och systematiskt kvalitetsarbete genom olika bland annat testa olika verktyg, både analogt och digitalt, exempelvis så framgångsinsikt, mindmaping. Förutom representanter från SIQ får du träffa skolrepresentanter som har arbetat med verktyg eller modellen i sitt förbättringsarbete.

Workshophållare: Anne-Charlotte Holmgren, SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Anne-Charlotte Holmgren

Kl. 10.00

Omvärldsspaning med internationell talare

Tävla i lärarskap?

Kan man tävla i lärarskap? Svaret är ja, i Indonessien tävlar man i lärarskap.
Indonesien med sina cirka 270 miljoner invånare har en tolvårig skolplikt från sju års ålder med både statliga, muslimska och kristna skolor.

Hesti Suarti, lärare i Indonesien, kommer att berätta om lärarens utövande, teaching pratice, och lärartävlingen, där Hesti har vunnit.

Föreläsningen sker på engelska och genom digitalt uppkoppling.

Mitt kvalitetsperspektiv: Det didaktiska laboratoriet

Fredrik Norman bloggar om sin undervisning på Didaktiska laboratoriet. Bloggen har uppmärksammats av Skolverket, Guldäpplet och Framtidsgalan.

Fredrik har varit MEXT-stipendiat och läste japanska samt utbildningsvetenskap i Tokyo. Det japanska skolsystemet är världskänt för sin systematik och kollegiala arbetssätt. Under sina studier fick Fredrik möjligheten att både undervisa vid japanska gymnasium och samarbeta med japanska lärare. Dessa erfarenheter gav Fredrik livslånga lärdomar som han implementerar i sin egen undervisning och vid Bessemerskolan i Sandviken.

Fredrik ”Feke” Norman har arbetat som lärare sedan 2011 och sedan sin första dag i läraryrket har han frågat sig själv: ”Vad ger mest värdefull och effektiv undervisning enligt mina elevers behov? Hur kan jag utvärdera och utveckla min undervisning?”

Fredrik Norman

Fredrik ”Feke” Norman under sin tid i Japan

Om att främja elevers hälsa, lärande och utveckling

En av byggstenarna för att få hållbar skola är att skapa förutsättningar för elevernas hälsa, lärande och utveckling utifrån ett ”helaskolan”-perspektiv. Petri Partanen delar med sig av sin forskning och erfarenheter på området.

Petri Partanen är psykolog och forskare inom pedagogisk psykologi och har en lång erfarenheter kring elever hälsa, lärande och utveckling.  Han är också författare till både artiklar och böcker samt en uppskattad bloggare.

Petri Partanen

Petri Partanen, verksamhetsledare och specialist i pedagogisk psykologi

Kl. 12.00

Lunch

Kl. 13.00

Torsdagens parallellseminarier, block 2

Du väljer vilket seminarium du vill gå på.
För digitalt deltagande, se nedan vilka två som ingår.

Klickar på rubrikerna nedan för att läsa mer om seminarierna. 


Niclas Rönnström är forskare vid Stockholms universitet och forskar bland annat inom kritiska utbildningsstudier och pedagogiskt och kommunikativt ledarskap. Niclas är också utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och projektledare för ett nationellt utvecklingsprojekt inom regeringssatsningen Samverkan för bästa skola.

Genom att arbete med helheten med fokus på kulturen, strukturen och systematisk kan en verksamhet utvecklas och bli ännu bättre
Under detta seminarium får du veta mer om detta och hur arbetssätt och resultat hänger ihop. Hur man kan förbättra sin verksamhet med hjälp av SIQ managementmodell.

Föredragshållare:  Anne-Charlotte Holmgren, SIQ Institutet för kvalitetsutveckling

Anne-Charlotte Holmgren

Ta del av hur ett framgångsrikt skolbibliotek arbetar, hur de blir ett stöd till för eleverna.

Ett skolbibliotek som för fjärde året i rad blivit ”Skolbibliotek i världsklass”

Föredragshållare: Emma Lindberg och Kirsi Rutanen, bibliotekarie Sandvikens kommun

Litteraturhuset Trampolin arbetar med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer. Här sker utveckling för både barn och elever samt kompetensutveckling av personalen.
Trampolin är Sveriges första Litteraturhus och en del av Sandvikens kommuns kulturlöfte

Inspireras och följ med på ett studiebesök in i deras fantastiska lokaler. Antalet är begränsat.

Föredragshållare: Ingeborg Wasserman Westlin, Katarina Eriksson och Ulrika Goude Westby, verksamhetsutvecklare Sandvikens kommun

Skolans kompetensförsörjning beskrivs utifrån Skolverkets senaste prognos och SKR:s strategier som handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv. Strategierna illustreras med aktuella exempel från kommuner runt om i landet.

Föredragshållare: Helena Bjelvenius, Bodil Båvner, Somia Frej, Anna Thornberg

SKR, Sveriges kommun och regioner berättar mer kompetensförsörjning. SKR

Att delta i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola innebär en unik möjlighet att gå igenom hela sin verksamhet på ett strukturerat och pedagogiskt sätt, utifrån ett helhetsperspektiv. Under resans gång identifierar man nya förbättringsområde som vässar organisationen att bli bättre genom att sätta elever, föräldrar, medarbetare och processer i fokus.

Under det här seminariet får ni träffar årets deltagare i kvalitetsutmärkelsen. De har gjort fantastiska förbättringsresor och vill dela med sig av sina erfarenheter.

Moderator: Annette Björnson, ansvarig för utmärkelsen, SIQ Institutet för kvalitetsutveckling

Mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2021 presenteras efter Domarkommitténs beslut vecka 48.

Kl. 14.00

Förbättringar genom nytänkande

Ta del av några spännande innovationer inom utbildningssektorn som deltagit i Quality Innovation Award.

Quality Innovation Award

Hur hållbart är kvalitet i skolan ?

Kristen Snyder kommer att knyta ihop konferensen.

Hon kommer även att ta oss med till ett samarbete mellan forskare, en skola i Florida och Mittuniversitetet. Projektet ska resultera i konkreta metoder och verktyg som ska hjälpa skolledare att bättre kunna hantera den komplexa verklighet som skolverksamheten faktiskt utgör att leda framtidens skolor

Kristen Snyder kommer från USA och har stor erfarenhet av kompetensutveckling och ledarskapsutveckling, både internationellt och nationellt. Hon är bland annat medförfattare till boken ”Living on the edge of chaos: leading schools into the global age” och expert på storytelling.

Foto Kristen Snyder

Kristen Snyder, professor i pedagogik och kvalitetsteknik, Mittuniversitetet

Kl. 15.30

Konferensen avslutas

Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella mindre justeringar i programmet och eventuella anpassningar utifrån Covid-19.