SIQ Managementmodell

SIQ Managementmodell baseras på framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer. Genom modellens ramverk får organisationen en helhetsbild av sin verksamhet och insikter i hur resultat och värde för kunder och intressenter kan stärkas.

Stor eller liten, privat eller offentlig, produkt- eller tjänstesektor. Oavsett vilken bransch din organisation verkar inom är områdena i modellen lika relevant.

SIQ Managementmodell är ett stöd för organisationen oavsett nuläge och mognadsgrad.

Baserad på tre tydliga fundament är SIQ Managementmodell enkel att förstå:

  1. Framgångsfaktorerna som vägleder beslut och handling och som är kännetecknande för ledande organisationer.
  2. Strukturen som fokuserar de arbetssätt som leder till organisationens resultat.
  3. Systematiken som hjälper oss förstå hur det går till i vår verksamhet.

SIQ Managementmodell är kostnadsfri och kan laddas ned tillsammans med handboken som ger en vägledning för att komma igång.

SIQ Managementmodell

SIQ Managementmodell baseras på framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer. Genom modellens ramverk får organisationen en helhetsbild av sin verksamhet och insikter i hur resultat och värde för kunder och intressenter kan stärkas.

Stor eller liten, privat eller offentlig, produkt- eller tjänstesektor. Oavsett vilken bransch din organisation verkar inom är områdena i modellen lika relevant.

SIQ Managementmodell är ett stöd för organisationen oavsett nuläge och mognadsgrad.

Baserad på tre tydliga fundament är SIQ Managementmodell enkel att förstå:

  1. Framgångsfaktorerna som vägleder beslut och handling och som är kännetecknande för ledande organisationer.
  2. Strukturen som fokuserar de arbetssätt som leder till organisationens resultat.
  3. Systematiken som hjälper oss förstå hur det går till i vår verksamhet.

SIQ Managementmodell är kostnadsfri och kan laddas ned tillsammans med handboken som ger en vägledning för att komma igång.